Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Advokatfirman Forssén AB

Textruta: Pedagogiskt Forum Skatt — PFS
- lanserat vid lunchseminarium på Örebro universitet (JPS) 2015-10-19, av Björn Forssén

Utbildningen sker i klassrum eller genom självstudier (e-kurser). Kurserna är lärandefokuserade och inte lärarefokuserade. Det är den som studerar som står i centrum inom PFS Utbildning Skatt. Det rör sig om ett lärande i skatterätt och inte bara om skatterätt.

Jfr PFS Eböcker och 008Grön: Skatterätt i allmänhet

 

Utbildningen baseras på mitt IMPAKT-koncept. Under Utbildningar: klassrum anger jag för vilka kurser som ett eller flera av följande IMPAKT-PM kan komplettera litteraturen under PFS Eböcker:

PM A IMPAKTintro, PM B IMPAKTInksk, PM C IMPAKTMoms,

PM D IMPAKTSkavdrAG, PM E IMPAKTTull och

PM F IMPAKTFöretagsbesk.

 

Du kan välja från ett standardutbud av utbildningar på grundnivå eller specialinriktade kurser. Alternativt skräddarsyr jag en utbildning i skatterätt efter Din kravspecifikation angående kursmål etc. Då förhandlas en avgift och kursbenämning. Du kan också genomföra en e-kurs, innan Du bestämmer Dig för skatteutbildning i klassrum, om Du saknar förkunskaper eller bara vill repetera.

 

Vissa av mina e-böcker distribueras också av Karnov Group, och ingår i paketerbjudanden där.

Utbildning Skatt i klassrum kan ske i regi av externa utbildningsföretag med anlitande av mig som lärare.

Utbildning Skatt E-kurser läser Du som rena självstudier med stöd av Kursmaterialet som nämns under E-kurser och E-studiehandledningen här på hemsidan.

Textruta: Kontakta Advokatfirman Forssén AB:
Oval: Välkommen med frågor om PFS Utbildning Skatt
Textruta: Standardutbud: grunder eller special.
Textruta: Utbildningen baseras på IMPAKT, ett koncept för skatteutbildning, av juris doktor Björn Forssén.
Textruta: IMPAKT står för:
Inkomstskatt
Mervärdesskatt
Punktskatt
Arbetsgivaravgift
Källskatt
Tull
Textruta: Skräddarsytt, om standardutbudet inte är det Du söker.
Textruta: Nybörjare? Läs ovan vad ”ordet” IMPAKT står för, så har Du redan påbörjat Ditt eget lärande om skatt.
Textruta: CV, Björn Forssén
(born in 1960)
Member of the Swedish Bar Association - since the 10th of May 1996
Doctor of Laws
Licentiate of Laws
Research education
Degree of Master of Laws
Master of Science in Business and Public Law
Former Senior Administrative Officer, tax lawyer
County Clerk Education
Assistant counsel
Technical college graduate (machine)
Passed the course Teaching and
learning in higher education I
Passed the course Teaching and
learning in higher education II 
Textruta: Telefon: 08-790 56 20
Mobil: 070-716 19 63

E-post: bjorn.forssen@telia.com