Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Advokatfirman Forssén AB

· Följande kurser ges som ett standardutbud:

 

III GRUNDKURS INKOMSTBESKATTNING, inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst och kapital samt vad som faller utanför inkomstskatten. 1 heldag eller ½ dag.

[Även e-kurs] PM: A IMPAKTintro; B IMPAKTInksk.

III FÖRETAGSBESKATTNING, föreläsning eller seminarier om grunderna för inkomstskatt, moms och socialavgifter i företag med kopplingar till redovisningsrätten. 1 heldag + ½ dag.

[Även e-kurs] PM: D IMPAKTSkavdrAG; F IMPAKTFöretagsbesk.

III FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING (del av FÖRETAGSBESKATTNING). ½ dag.

[Även e-kurs] PM: F IMPAKTFöretagsbesk.

 

III Mervärdesskatt, grundkurs (sammanhängande eller i tre steg I-III), totalt 1,5 dag:

* mervärdesskatt I, genomgång av momsens centrala begrepp. ½ dag.

* mervärdesskatt II, genomgång av moms och internationella affärer. ½ dag.

* mervärdesskatt III, genomgång av formella regler och redovisningsregler. ½ dag.

III Avtal och momsproblem: Specialkurs om mervärdesskatt, momsimplikationer för den civilrättsliga avtalsskrivningen. 1 heldag: se Kursinfo.

[PM C IMPAKTMoms och VAT Audit LVT ger stöd för att genomföra momskurserna eller för att testa Dina momskunskaper. Båda dokumenten utgör också ”momsverktyg” för praktiker.]

 

III Grundkurs om skatteförfarande och skatteprocess. 1 heldag. (A)

III Specialkurs om skatt och straffrätt i två processer (skatteprocessen och brottmålsprocessen om skattebrott och bokföringsbrott etc.). ½ dag. (B)

III Specialkurs om företrädaransvar för skatter och avgifter, ärende och process om personligt ansvar för juridisk persons (framför allt aktiebolag) skatteskulder. ½ dag. (C)

III Skatteförfarande och skatteprocess, paket A-C. 2 hel dgr [PM: A IMPAKTintro]

 

III Fiscal Sociology (FS), introduction of a new branch on the FS-tree – The Making of Tax Laws. [Se paper om ämnet, Paper on The Making of Tax Laws] 1 heldag.

III/III The Making of Tax Laws — Law and Language issues about FS or tax cases. ½ dag.

 

· Skräddarsydda kurser: ämne/nivå enl. Din kravlista, t.ex. tullrätt (PM E IMPAKTTull) eller fördjupning i kurser från standardutbudet. [½ dag, 1 heldag eller enl. önskemål]

 

Textruta: Adress/Address:
Ölandsgatan 45B, V
SE-116 63 Stockholm
Textruta: Kontakta Advokatfirman Forssén AB:

Tfn 08-790 56 20

Mobil 070-716 19 63

E-post: bjorn.forssen@telia.com

Textruta: Utbildningar i klassrum
Oval: Här ’går Du till skolan’, för att få insikt om ämnet skatt.
Textruta: Utbildning om skatt: i klassrum.
Textruta: Proffs utbildar nybörjare och proffs.
Oval: Jag indelar skattekurserna efter dessa tre färger. Samma indelning används för mina e-böcker hos Melker Förlag. För info om böckerna, se: 
Textruta: TECKEN för ämnesindelning
III Skatt i allmänhet
III Indirekta skatter, t.ex. fokus på moms
III Fiscal Sociology