Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Advokatfirman Forssén AB

E-kurser om skatt enligt nedan, GRUNDKURS INKOMSTBESKATTNING resp. FÖRETAGSBESKATTNING har som förebilder dessa kurser på högskolenivå: Beskattningsrätt respektive Företagsbeskattning, avancerad nivå. Här kan Du läsa motsvarande som rena självstudier. FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING är en del av kursen FÖRETAGSBESKATTNING. Kurserna baseras på mitt IMPAKT-koncept: [se PFS Utbildning Skatt]. Kurserna genomförs som självstudier med stöd av Kursmaterialet nedan. Eftersom Du ska kunna genomföra e-kurserna med nedan angivna e-böcker, och det således är helt valfritt att införskaffa litteratur vartill referenser sker, kostar dessa e-kurser inte mer än de priser för angivna e-böcker som Du finner hos e-bokshandlarna. E-böckerna går också att låna hos bibliotek.

Se E-studiehandledning, där Du finner mitt Förslag till inläsning och Diagnostiskt test.

Lagtext kan Du hämta från nätet, t.ex. på Riksdagens hemsida (under Dokument-Lagar): Riksdagen.

Dessutom finns som sidoläsningsmaterial t.ex. skattehandledningar m.m. på Skatteverkets hemsida (under Rättsinformation/Rättslig vägledning): Skatteverket.

 

GRUNDKURS INKOMSTBESKATTNING Kursmaterial

PM: A IMPAKTintro; B IMPAKTInksk.

IMPAKT — studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan (e-bok), av Björn Forssén.

Se 008Grön under Titlar översikt, PFS Eböcker.

Skatteförfarandepraktikan — med straff– och europarättsliga aspekter (e-bok), av Björn Forssén.

Se 002Grön under Titlar översikt, PFS Eböcker.

Lagtext: Inkomstskattelagen (1999:1229), mervärdesskattelagen (1994:200), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244). Se Riksdagen.

FÖRETAGSBESKATTNING Kursmaterial

PM: D IMPAKTSkavdrAG; F IMPAKTFöretagsbesk.

IMPAKT — studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan (se ovan).

IMPAKT – Momsnyckeln (e-bok), av Björn Forssén.

Se 012Blå under Titlar översikt, PFS Eböcker.

Lagtext: Inkomstskattelagen (1999:1229), mervärdesskattelagen (1994:200), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244), bokföringslagen (1999:1078). Se Riksdagen.

 

FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING Kursmaterial

PM: F IMPAKTFöretagsbesk.

IMPAKT — studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan (se ovan).

Lagtext: Inkomstskattelagen (1999:1229). Se Riksdagen.

 

Textruta: Kontakta Advokatfirman Forssén AB:
Textruta: Telefon: 08-790 56 20
Mobil: 070-716 19 63

E-post: bjorn.forssen@telia.com

Textruta: E-kurser
Textruta: Utbildning om skatt som e-kurs.
Textruta: Ingen lärare i denna kursform.
Textruta: Uppgifter om e-böcker m.m. och en studie-handledning för två av skatte-
kurserna finns här på hemsidan.
Oval: ’Skolan kommer till Dig’: Här får Du insikt i ämnet skatt på nätet.