Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Advokatfirman Forssén AB

FÖRSLAG TILL INLÄSNING

 

GRUNDKURS INKOMSTBESKATTNING,

FÖRETAGSBESKATTNING resp.

FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING.

I respektive e-kurs:

1. Läs först angivna PM i IMPAKT–serien och

2. därefter litteraturavsnitt enligt utdrag från innehållsförteckningen i resp. e-bok.

Lagtext tittar Du i när det behövs och till det som passar, t.ex. kan Du ha inkomstskattelagen tillgänglig när Du läser om inkomstskatt: se Riksdagen

3. Du kan också göra ett Diagnostiskt test för resp. e-kurs.

 

GRUNDKURS INKOMSTBESKATTNING

1. PM: A IMPAKTintro; B IMPAKTInksk.

2. IMPAKT— studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan

och Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter

GRUNDKURS INKOMSTBESK

 

FÖRETAGSBESKATTNING

1. PM: D IMPAKTSkavdrAG; F IMPAKTFöretagsbesk.

2. IMPAKT— studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan

och IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan

FÖRETAGSBESK

 

FÅMANSFÖRETAGSBESKATTNING

1. PM: F IMPAKTFöretagsbesk.

2. IMPAKT— studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan

FÅMANSFÖRETAGSBESK

 

3. DIAGNOSTISKT TEST för resp. e-kurs ovan

DIAGNOSTISKT TEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta: E-studiehandledning
Oval: Här börjar E-kurserna.