Advokatfirman Forssén AB

Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Mobiltelefon: 070-716 19 63 E-post: bjorn.forssen@telia.com

 • Mobil/Cell.: +46 (0)70-716 19 63
 • Epost/Email: bjorn.forssen@telia.com
 • Adress/Address: Advokatfirman Forssén AB
  Ölandsgatan 45B, V SE-116 63 Stockholm

Björn Forssén
Björn Forssén
advokat (lawyer)
jur. dr (LL.D.)

Jag heter Björn Forssén och startade min juridiska verksamhet 1994. Sedan 1996 är jag ledamot av Sveriges advokatsamfund. Verksamheten består i att framför allt biträda i skatteärenden. Jag hjälper Dig vid myndighetskontakter och i domstolar, m.m.

Även om advokatfirman riktar sig till företagsklienter, får jag för ordnings skull nämna, att Sveriges advokatsamfund har en konsumenttvistnämnd (se webbplats under länken ovan).

Dessutom är jag medlem i Läromedelsförfattarna, och företagsmedlem i Akavia.

Jag undervisar ibland hos exempelvis

 • Institutet för juridisk utbildning, IFJU
 • Södertörns högskola, Sh

PFS Utbildning Skatt: se info om Pedagogiskt Forum Skatt – PFS.

Jag forskar på fritiden i skatterätt, och skriver artiklar och böcker i främst det ämnet: se

Material FÖ SEM mm: se info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Södertörns högskola, Sh.

VAT Audit LVT: se om min checklista för momsanalyser.

Diverse länkar innehåller länkar till organisationer etc. under följande rubriker:

 • Sveriges riksdag och Regeringen etc. samt Sveriges advokatsamfund
 • Vissa svenska myndigheter och branschorganisationer/fackföreningar, etc.
 • Vissa domstolar etc. inom och utom Sverige
 • Europarättsliga organisationer m.m.
 • Förenta Nationerna (FN), Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
 • OECD
 • Interpol
 • Vissa internationella frihandelsavtal etc.
 • Vissa utländska bibliotek och myndigheter
 • Vissa uppgifter som berör USA
 • Nato

CV, Björn Forssén

(född 1960)25 år som ledamot i Sveriges advokatsamfund den 10 maj 2021

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund – sedan den 10 maj 1996 (Member of the Swedish Bar Association – since 10 May, 1996)
 • Juris doktor i rättsvetenskap – Örebro universitet (2013)
 • Juris licentiat i rättsvetenskap – Örebro universitet (2011)
 • Forskarutbildning – Örebro universitet, 2011-13
 • Juris kandidatexamen – Lunds universitet (1989)
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen – Göteborgs universitet (1985)
 • Byrådirektör, Skattejurist [Skatteförvaltningen Göteborg/Stockholm och Riksskatteverket (Solna), 1985-90, 1992-94]
 • Landskanslistutbildning (Skatteförvaltningen Göteborg), 1985-88
 • Biträdande jurist [Advokatfirman Adolfsson AB (Stockholm)], 1990-92 (advokat Ronald Adolfsson, 1936-2020)
 • Gymnasieingenjörsexamen (maskin) – Tekniska Gymnasiet Göteborg, TGG (1980)
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning I, 2014-01-17 – Örebro universitet
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning II, 2015-08-21 – Örebro universitet
 • Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, SEP2013-FEB2014
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2021/22, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2020/21, Tackbrev och pin
 • Mentor i Juridiska Föreningen och Sällskapet Lundajuristernas mentorskapsprogram 2009/10

CV, translation into English

 Advokatfirman Forssén AB 

____________________________________________________

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

____________________________________________________

           

Alumner och vänner         Handelshögskolans i

                                                                    Göteborg Alumniförening, HHGA

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png Björn Forssén, en mentor i Mentor Match-programmet, Örebro universitet